Diğer Sağlık Personeli
İşyeri Hekimleri
İşyeri Hekimi Arbin GÜLER
Uzm.Dr.Nurettin Kürşat OZANER
İş Güvenliği Uzmanları
Muhammet AKYOL
Esra ARSLAN
Ümran AYAZ
Muhasebe
AYŞE UYAR
Pazarlama Direktörü
ESRA ARSLAN
Diğer Sağlık Personeli