İşyeri Hekimliği

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemekYıllık çalışma planı hazırlamak

yükleniyor..