Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü

Hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunan, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak sınıflandırılmaktadır. İşyerlerinde, görüş alanını kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır. Maden ocaklarından çıkarılan taşlar, kömür, cevher gibi maddelerin elde edilmesi; tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb. malzemelerin taşınması, doldurulma ve boşaltılması, taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi vb.işler sonucu meydana gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

yükleniyor..